ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αγρόκτημα
Γανίκα Αφοί ΑΕ

Η εταιρία διαθέτει χοιροτροφική μονάδα 200 χοιρομητέρων, βοοτροφική 150 αγελάδων με κατεύθυνση την παραγωγή κρέατος κα παχυντήριο 400 μόσχων. Επίσης διαθέτει αποθήκες δημητριακών οριζόντιες, κάθετες και παρασκευαστήριο ζωοτροφών. Οι εγκαταστάσεις στεγάζονται σε ιδιόκτητο αγρόκτημα 60000τμ. στο Λευκώνα Σερρών. Διαθέτουμε άρτια οργάνωση, εξειδικευμένο προσωπικό και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Τα 30+ έτη παρουσίας μας στο χώρο, υποδηλώνουν την τεράστια τεχνογνωσία μας, και εξαργυρώνονται με την εμπιστοσύνη των πελατών μας.